Nederlands Sequestratie Kantoor

Wat is een Sequestor

Een Sequestor is een aangestelde persoon die door een rechtbank pandrechthouder of aandeelhouders wordt benoemd om een bepaald deel van het eigendom van een persoon of een onderneming te beheren in het geval van een gerechtelijke procedure of dreigend faillissement.

Ons diensten

Insolventie

Insolventie is een situatie waarin een persoon of bedrijf niet in staat is om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Dit kan leiden tot faillissement en vereist vaak de tussenkomst van een rechter en/of curator om schuldeisers tevreden te stellen en procedures af te handelen.

SeQuestratie

Sequestratie is een (gerechtelijk) beslag op eigendommen van een persoon of bedrijf om te voorkomen dat deze worden verduisterd of overgedragen aan schuldeisers.

Het wordt vaak toegepast in faillissements- en insolventieprocedures.

Vereffening

Vereffening van een bedrijf is het proces om activa te verkopen, Schulden te betalen en de uiteindelijke opbrengst te verdelen onder de aandeelhouders nadat het bedrijf is ontbonden.

Het kan vrijwillig of gerechtelijk worden ingeleid.

Conflicten

SeQuestors zijn experts in het oplossen van zakelijke conflicten.


Het onderhands oplossen in plaats van de procederen verdient altijd de voorkeur en is een efficiĆ«nt om kostente besparen en de relatie tussen partijen te behouden.


PROJECTEN

Online (fraude) spreekuur voor ondernemers

Online

spreekuur voor bestuurdersaansprakelijkheid

Insolventie academy voor ondernemers

Bij Nederlands Sequestratie Kantoor is discretie gegarandeerd


Bel ons, we zijn er om ondernemers te helpen.

Overwin je angst en neem contact op.

Samen tillen we jouw onderneming

naar een hoger niveau!